Nhấn để xem kích cỡ đầy đủ

NUNCHI Matte Clay - The Gents Bay

350.000 ₫

NUNCHI (Hàn Quốc - danh từ) - nghệ thuật và khả năng TINH TẾ để có thể nắm bắt, đánh giá CHÍNH XÁC trong bất kỳ tình huống nào rồi từ đó phản ứng một cách thích đáng.  
 . 
Đó chính là tiêu chí tiên quyết để hình thành và phát triển sản phẩm NUNCHI Matte Clay của The Gents Bay!
.
NUNCHI phải có chất sáp  DẺO và DỄ ĐÁNH TAN!

NUNCHI phải cho một hiệu năng LINH HOẠT để có thể thích nghi với BẤT KỲ điều kiện sử dụng nào!

Bên cạnh 2 tiêu chí trên, NUNCHI phải có độ GIỮ NẾP CAO và độ BÓNG MỜ TỰ NHIÊN để có thể thật sự LINH HOẠT nhất có thể!
Một số sản phẩm khác